dùng mặt trời để xác định phương hướng

“Bí kíp” xác định phương hướng khi không có la bàn. Xem ngay thôi nào!

Nếu bị lạc ở nơi hoang dã, ở những vùng mà bạn vừa mới đặt chân đến thì tìm được phương hướng sẽ giúp đỡ cho bạn rất nhiều

Hotline 24H Mua Hang Online