khách hàng

Giá trị của khách hàng sẽ cộng hưởng giá trị của doanh nghiệp

Trong quá trình triển khai các kế hoạch thực hiện, DN phải xác định nhóm mục tiêu: Phục vụ – giữ khách hàng; Tăng doanh thu, lợi nhuận; Tạo

Hotline 24H Mua Hang Online