bị hóc dị vật

15 quy tắc cứu người “đơn giản” nhưng không phải “đang giỡn”, chỉ có 30% người biết.

Chúng ta ai cũng đã một vài lần nghe qua các quy tắc bắt buộc để bảo vệ an toàn tính mạng cho bản thân và cứu người. Tuy

Hotline 24H Mua Hang Online