bố trí cửa ra vào

Những điều cần tránh khi bố trí cửa ra vào nếu không sẽ gặp họa

Trong trường hợp này, hãy hóa giải theo cách sau: Treo một la bàn phong thủy trên cửa bếp hoặc lắp sáu đồng tiền cổ ở bậc cửa bếp.

Hotline 24H Mua Hang Online