các loại quả không được ăn khi vào rừng

Lưu ý, đừng có “thấy mặt mà bắt hình dong” nha, mấy quả này coi đẹp vậy thôi, ăn là “thăng” liền đó nha!

Nếu không may bị lạc trong rừng, sau khi đã ổn định được vị trí và tìm nguồn nước, điều bạn cần làm tiếp theo là tìm thức ăn

Hotline 24H Mua Hang Online