cách đặt tên công ty theo phong thủy

Những quy tắc đặt tên cho một công ty cơ bản

Khi đặt tên công ty, dân gian VN xưa thận trọng kiêng những tên húy của các vị thánh thiêng, như không dùng chữ “Tuấn”, vì kỵ huý đức

Hotline 24H Mua Hang Online