cafe Starbucks

Starbucks và câu chuyện về một thương hiệu, một nhân cách

Chính chiến lược này đã giúp làm tăng nhận biết của người tiêu dùng về thương hiệu và thúc đẩy doanh số. Schultz vẫn đang trong hành trình mở

Hotline 24H Mua Hang Online