cậm kỵ ngôi nhà

Các điều cấm kỵ khi chọn mua ngôi nhà

Nhà nằm sát trạm biến thế, cột điện cao áp và tháp vô tuyến điện. Bởi những nơi này sẽ sinh ra nhiều từ trường, sóng bức xạ lớn,

Hotline 24H Mua Hang Online