chết trùng tang

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 24/3/2020

Sinh năm : 1956 – Bính Thân Mất năm : 16-4-2020, (Giờ: Tý (23h-01h) – ngày: Kỷ Sửu – tháng: Canh Thìn – năm: Canh Tý) – 65 tuổi Theo Năm mất Thiên di Theo Tháng Thiên

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 27/10/2019

Sinh năm : 1956 – Bính Thân Mất năm : 23-11-2019, (Giờ: Tý (23h-01h) – ngày: Giáp Tý – tháng: Ất Hợi – năm: Kỷ Hợi) – 64 tuổi Theo Năm mất Trùng tang Theo Tháng Thiên

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 18/7/2019

Theo người xưa và sách vở ghi chép lại thì: Trùng tang Ngày là nặng nhất. Trùng tang Tháng là nặng nhì. Trùng tang Giờ là nặng thứ ba. Trùng tang Năm là nhẹ nhất. (Chú ý:

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 19/2/2019

Theo người xưa và sách vở ghi chép lại thì: Trùng tang Ngày là nặng nhất. Trùng tang Tháng là nặng nhì. Trùng tang Giờ là nặng thứ ba. Trùng tang Năm là nhẹ nhất. (Chú ý:

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 6/11/2018

Theo người xưa và sách vở ghi chép lại thì: Trùng tang Ngày là nặng nhất. Trùng tang Tháng là nặng nhì. Trùng tang Giờ là nặng thứ ba. Trùng tang Năm là nhẹ nhất. (Chú ý:

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 27/2/2018

Theo người xưa và sách vở ghi chép lại thì: Trùng tang Ngày là nặng nhất. Trùng tang Tháng là nặng nhì. Trùng tang Giờ là nặng thứ ba. Trùng tang Năm là nhẹ nhất. (Chú ý:

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 21/11/2017

Theo người xưa và sách vở ghi chép lại thì: Trùng tang Ngày là nặng nhất. Trùng tang Tháng là nặng nhì. Trùng tang Giờ là nặng thứ ba. Trùng tang Năm là nhẹ nhất. (Chú ý:

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 22/6/2017

Theo người xưa và sách vở ghi chép lại thì: Trùng tang Ngày là nặng nhất. Trùng tang Tháng là nặng nhì. Trùng tang Giờ là nặng thứ ba. Trùng tang Năm là nhẹ nhất. (Chú ý:

Hotline 24H Mua Hang Online