cho thuê nhà

5 cách để nghiên cứu thị trường

Làm bài tập ở nhà bạn. Nhận định mức ngoại ô, hãy kiểm tra các thuộc tính hiện tại và gần đây để bán và những gì bạn thực

5 quan niệm sai lầm về nhà bán vạch trần

Thủ tục bán một tài sản có thể là một quá trình phức tạp, ngay cả với tất cả những lời khuyên từ gia đình có ý tốt và

Dưới đây là một số lời khuyên 2010 cho thuê

Nhà gần sân vận động trong tình trạng tốt có khả năng bị gãy lên đầu của người hâm mộ trong thời gian World Cup 2010. Tin bán nhà

Trả tiền để bảo trì: Chủ nhà và người thuê nhàthỏa thuận thuê & quá trình thanh lý

Giữ tài sản cho thuê của bạn trong hình dạng tốt sẽ thu hút nhiều người thuê nhà, nhưng tất cả các chủ nhà biết rằng bạn càng phải

hướng dẫn người thuê tài sản cho thuê

Nhiều người thuê nhà nhập vào hợp đồng thuê, trả một số tiền lớn như tiền gửi với một đại lý hoặc chủ sở hữu tài sản, không biết

Danh sách các thứ cần kiểm tra căn nhà đang cho thuê

Trong nhiều trường hợp chủ nhà đã không sống trong các tài sản ông thuê ra, sẽ có thể có được vật phẩm cần cập nhật hoặc sửa chữa,

Hotline 24H Mua Hang Online