chống lại dao

Tay không chống lại dao, có thể hay không thể?

tay khong chong dao

Vào những cuộc hỗn chiến, người ta sẵn sàng rút dao ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, bạn lại không có bất cứ dụng cụ tự vệ nào,

Hotline 24H Mua Hang Online