đàn ông khắc vợ

Các dấu hiệu bị tướng học liệt kê vào tướng người đàn ông khắc vợ con

Phàm trai vị thành niên có khuôn mặt đầy thịt, màu da men mét và miệng thì hẹp, trán lại vồ ắt khi lấy vợ sẽ hà khắc, nên

Hotline 24H Mua Hang Online