Giải Nobel kinh tế

Nhận Nobel kinh tế 2014 vì có khả năng “thuần phục kẻ mạnh”

Chính sách quản lý sẽ là tốt nhất nếu được áp dụng thận trọng tùy từng ngành công nghiệp. Trong nhiều bài báo và tựa sách, Jean Tirole đã

Hotline 24H Mua Hang Online