hình dáng răng

Vận mệnh con người mà nhân tướng học cũng vô cùng chú ý: Răng!

Đàn ông răng hô thì phúc đức tổ tông không tụ được đến đời mình. Tính tình thường bạo liệt, ít gặp may mắn trong sự nghiệp và cuộc

Hotline 24H Mua Hang Online