Indonesia

Ngân hàng Indonesia tìm cách nâng giá đồng nội tệ

Giới kinh doanh cho rằng đà suy thoái của đồng rupiah vẫn tiếp diễn nếu ngân hàng trung ương cũng như Chính phủ Indonesia không đẩy mạnh quá trình

Hotline 24H Mua Hang Online