ADB

Ngân hàng Phát triển châu Á ADB lo ngại bẫy thu nhập trung bình tại châu Á

Báo cáo thúc giục Chính phủ các nước khuyến khích doanh nghiệp cho ra sản phẩm mới, phức tạp hơn và tấn công các thị trường mới. Theo ADB,

Hotline 24H Mua Hang Online