Ăn mày

Ăn mày nước Anh kiếm khoảng 50 triệu đồng một tháng

Trong khi nhiều ăn mày đang kiếm bộn nhờ lòng tốt của người khác, cứ 10 người dân Anh thì có 7 người cho biết họ thấy tội lỗi

Hotline 24H Mua Hang Online