an sinh xã hội

Hỗ trợ việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng do sự cố môi trường

Sự cố môi trường xảy ra tại 4 tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp tới việc làm của gần 263.000

Hotline 24H Mua Hang Online