ban thờ

Vị trí để ban thờ như thế nào là hợp phong thủy?

Bài vị hoặc tượng thần, Phật chưa làm lễ khai quang mà đã cúng bái, cung phụng thì không hợp với lễ tiết, xuất hiện nhưng điều không hay

Hotline 24H Mua Hang Online