cách làm la bàn

Tự làm la bàn bằng những vật liệu sẵn có, giải pháp hữu hiệu khi lạc ở nơi hoang dã.

tu lam la ban (4)

Mỗi một chuyến tham hiểm, bạn đều có “thủ” sẵn một chiếc la bàn định hướng. Nhưng trong một vài tình huống như mất hoặc hỏng la bàn, bạn

Hotline 24H Mua Hang Online