cách săn thú nhỏ

Đồ ăn không còn là vấn đề khó khăn khi bạn bị lạc vào chốn “rừng thiêng nước độc” nếu nắm được 4 cách đặt bẫy sau đây.

Nếu bị lạc vào chốn “rừng thiêng nước độc”, việc cần làm đầu tiên sẽ là tìm nước uống, vì ta sẽ sống sót không quá 3 ngày nếu

Hotline 24H Mua Hang Online