cách thực hiện CPR

Bạn có muốn cứu sống người khi gặp tai nạn không? Nếu muốn thì phải học ngay phương pháp CPR này ngay đi.

CPR là kỹ năng rất quan trọng, kết hợp giữa ấn ngực và hô hấp nhân tạo. Khi tim nạn nhân ngừng đập, mũi ngừng thở, nguồn oxi sẽ

Hotline 24H Mua Hang Online