cách xem thiên văn

Xem thiên văn để xác định phương hướng khi lạc, phương pháp “triển vọng” để tìm được đường về nhà.

xem thien van

“Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý” là câu nói của người xưa nhưng cũng có thể được áp dụng trong thời đại ngày nay, nhằm áp dụng

Hotline 24H Mua Hang Online