Carolyn Wilkins

Người vượt cấp đặc biệt – Carolyn Wilkins khiến mọi người bất ngờ

Thống đốc Poloz cũng là người “kết” bà Wilkins ở khoản ăn nói của bà. Theo ông, bà Wilkins thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp như nhau và

Hotline 24H Mua Hang Online