cấu tạo ròng rọc

Cấu tạo ròng rọc sẽ giúp ích gì trong quá trình thoát hiểm?

thoat hiem

Không giống như cấu tạo của các loại thang dây thoát hiểm thông thường, dây thoát hiểm có thiết kế an toàn và tiện lợi hơn cho quá trình

Hotline 24H Mua Hang Online