cháy xí nghiệp

Làm gì để đề phòng “giặc lửa” đối với các xí nghiệp may mặc?

de phong chay xi nghiep may

Trong các xí nghệp dệt may, với đặc thù nguyên vật liệu bén cháy nhạy như xăng, thì việc chặn giặc lửa phải được đưa lên hàng đầu. Bởi

Hotline 24H Mua Hang Online