chọn ngày về nhà mới

Hướng dẫn xem ngày nhập trạch về nhà mới tháng 11 năm 2017

Bật bóng đèn, mở cổng, mở cửa sổ, lễ bái là để ra mắt thần linh, thổ công, thổ địa cai quản trong nhà và khu vực. Đun nước

Hotline 24H Mua Hang Online