đàn ông ngực to nói lên điều gì

Xem tướng đàn ông ngực phẳng và rộng

Hai 2 bên ngực cân đối, bề ngang rộng hơn chiều dày, có hình thùng bẹt, thịt cơ ngực rắn chắc thì chủ về sự phú quý. Xem tướng đàn

Hotline 24H Mua Hang Online