bạn sẽ làm gì để bảo toàn mạng sống khi bị sóng thần

Trước một trận sóng thần, bạn sẽ làm gì để bảo toàn mạng sống?

song than

Khi đã nhận biết được các dấu hiệu sóng thần, bạn đã nắm được một nửa mạng sống trong tay. Tuy nhiên, nếu sóng thần xảy ra bất chợt,

Hotline 24H Mua Hang Online