biểu phí dịch vụ

Giữa một rừng các “ông lớn” ngân hàng, ông nào tốt nhất? Phải biết những điều này để không bị mất tiền “oan”

bieu phi

Kể từ ngày 01/03/2018, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank đã chính thức áp dụng biểu phí mới, ngoài những phí dịch vụ

Hotline 24H Mua Hang Online