cách chống lại bạo lực gia đình

Bạn hoặc người thân là nạn nhân của “bạo lực gia đình”, hãy hành động theo những kế hoạch dưới đây.

bao-luc-2

Bạo lực gia đình là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Người bạo hành có thể chi phối tình cảm và thể xác, khiến bạn gặp khó khăn

Hotline 24H Mua Hang Online