cách lấy dị vật trong mắt

Dị vật lạ bay vào mắt, làm sao để lấy ra?

di vat (2)

Thật khó chịu khi bị thứ gì đó bay vào mắt cho dù đó là một hạt bụi li ti hay nguyên nhân tại sao nó lại rơi vào

Hotline 24H Mua Hang Online