cách xem tướng người qua khuôn mặt

Quan sát tướng phải tuân theo trình tự và nguyên tắc

Xem tướng suy diễn như xem phong thủy. Phong thủy tìm long điểm huyệt. Xem tướng ngược lại có điểm rồi tìm phò tá bổ trự cho nó ở

Hotline 24H Mua Hang Online