cách phòng thủ khi bị cá mập tấn công

Cá mập không hay tấn công con người, chúng chỉ tò mò muốn “tìm hiểu” chúng ta. Bạn sẽ làm gì nếu có một ngày bị “tìm hiểu” bởi cá mập?

bi ca map tan cong

Nguyên nhân cá mập tấn công con người không phải do chúng ta là món ăn ưa thích của chúng. Thật ra chúng chỉ tò mò muốn biết chúng

Hotline 24H Mua Hang Online