điều trị tâm ký khi bị cưỡng bức

Hồi phục sau khi bị cưỡng bức, bạn đã biết những bước đó là gì chưa?

sau cuong buc (7)

Chấn thương tinh thần sau khi bị tấn công tình dục (cưỡng bức) là điều hoàn toàn có thể xảy ra, dù cho đã trải qua một thời gian

Hotline 24H Mua Hang Online