bị cưỡng bức

Hồi phục sau khi bị cưỡng bức, bạn đã biết những bước đó là gì chưa?

sau cuong buc (7)

Chấn thương tinh thần sau khi bị tấn công tình dục (cưỡng bức) là điều hoàn toàn có thể xảy ra, dù cho đã trải qua một thời gian

Chấn thương tâm lý sau khi bị tấn công tình dục, phải làm gì để vượt qua “giai đoạn cấp tính” của tâm lý?

cuong buc

Không ai có thể nói trước được điều gì, nhỡ như bạn đang di chuyển trên đường, bạn cũng có thể bị tấn công tình dục. Hoặc cũng có

Hotline 24H Mua Hang Online